Suits
0
0
0

Suits

สูท

TV-14
ดราม่า
Two lawyers. One degree.

เมื่อเขาทำให้ทนายคนสำคัญประทับใจกับความคิดที่แหลมคมของเขา นักศึกษาผู้หยุดเรียนกลางคันจึงได้งานเป็นทนายผู้ช่วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีภูมิหลังด้านกฏหมายเลยก็ตาม

AAR

Aaron Korsh

ผู้สร้างสรรค์